På valg: - Barn og unge burde bli hørt mer

Viktor Støle (18) vil jobbe for de unge i kommunen. Kanskje ikke så unaturlig for den yngste personen på valglista til Sokndal Arbeiderparti.