Då Vamp skulle halda jubileumskonsert i fjor, etter 30 år, føreslo kyrkjetenaren Bakkebø kirke som eit alternativ til Egersund kirke. Vamp blei med på synfaring og nikka til forslaget frå kyrkjetenaren.

Det blei ein vellykka konsert.

– Det blei smekkfullt, og eg trur publikum hadde den same opplevinga som oss. Det blei så nært, seier Øyvind Staveland, frontfigur i Vamp.

Tett på publikum

Og nå kjem haugesundsgruppa tilbake. 17. november blir det ny konsert i den korsforma kyrkja.

– Me kjem tett på og får veldig god kontakt med publikum. Akustikken er god og naturleg, seier Staveland om kvifor kyrkja på det gamle institusjonsområdet har blitt ein favoritt.

Han synest Bakkebø kirke burde vore i bruk langt oftare.

– Det forundrar oss at ho ikkje blir brukt meir, iallfall når kulturhuset i byen er så lite, seier han.

– Kjem Vamp til å spela i Bakkebø kirke kvart år framover?

– Ja, det trur eg jammen. Dette må vera eit av dei mest spesielle konsertlokala i landet, meiner Staveland.

Godt mottatt jubileumsplate

Jubileumsplata «Tiå det tar», som kom i fjor, blei godt mottatt av kritikarane.

– Det varmar, og me er veldig takknemlege, seier Øyvind Staveland.

Nokon av kritikarane meinte til og med at plata er ei av dei beste Vamp har gitt ut i løpet av dei 30 åra gruppa har eksistert.

– Det gir oss glød til å halda fram, forsikrar Staveland.

Akustisk konsert

Konserten i Egersund er ein del av ein større turné. Konserten i Egersund er ein av fleire akustiske kyrkjekonsertar på turneen.

Programmet er tilpassa typen konsert.

– På kyrkjekonsertane får me anledning til å spela nokon av songane som ikkje eignar seg så godt på rockekonsertar, seier Øyvind Staveland.

Han forsikrar at publikum vil få høyra mange songar som er skrivne av egersundaren Ingvar Hovland, ein av dei faste tekstforfattarane til gruppa.

– Me pleier å framføra det meste av Ingvar, uansett kor me er, smiler Øyvind Staveland.

Bakkebø kirke

Bakkebø kirke blei bygd i 1960. Korskyrkja blei teikna av arkitektane Arnstein Arneberg og Olav S. Platou. Altertavla er utforma av Arneberg, skoren av Sven Valevatn og måla av Anders Ragnvald Andersen. Biletet i midten er måla av Harald Kihle. Orgelet blei bygd av Jehmlich Orgelbau i 1974.

Kyrkja blei bygd som ein del av Bakkebø, som var sentralinstitusjon for utviklingshemma. Etter HVPU-reforma blei kyrkja overført til kommunen.