Væpnet politiaksjon i distriktet

Aksjonen var uten resultat, men saken er fortsatt pågående.