Endeleg varme!

Når første dagen som innbyr til badeliv, ikkje kjem før 10. juli, er han særdeles velkommen.