Store nedbørsmengder søndag kan føre til flom og skredfare, og mandag kommer nok ei stormflo

Søndag er det ventet store mengder nedbør i hele Sør-Norge. På Vestlandet er det ventet så mye som 80 millimeter nedbør utsatte steder, kombinert med sterk vind og relativt høye temperaturer. Og på mandag er det ventet svært høy vannstand i havet.