Veggpryd, gode historier og samleobjekt: Folk kjøper han ikkje for å halda styr på dagane

Sidan den første Bjerkreimkalenderen kom i 1997, har det årlege dugnadsprosjektet vore ei god mjølkeku for Bjerkreim idrettslag. Men dei færraste som kjøper kalenderen, gjer det for å halda orden på dagar og datoar.