- Vei- og jernebaneutbygging i Drangsdalen bør sees i sammenheng

God framdrift i arbeidet med ny E39 og opprustning av togstrekningen i Drangsdalen bør prioriteres når Nasjonal transportplan rulleres, mener samferdselsstyret i Rogaland.