- Versågod, trø i graset!

"Du ska itte trø i graset" heiter det i diktet. "Versågod, trø i graset!" heiter det nå bak kommunehuset på Vikeså, der jordbruksjord er blitt plen.