Den seneste tiden har Dalane Tidende omtalt politisituasjonen i Dalane i flere artikler, og vi har også vært innom hvordan organiseringen av brannvesenet har vært, er og eventuelt skal bli. Det skaper engasjement, for er det noe som er sikkert, er det at hver gang vi omtaler dette, stiller mange seg spørsmål om sikkerheten nå blir dårligere?

Det kan den fort bli. Vi ble ikke akkurat roligere da vi leste Richard Urdal, tillitsvalgt for politifolk i Dalane – uttale at publikum ikke kan ta det for gitt at de vil få hjelp når de ringer politiet. Han mener at politiets rammebetingelser og organisering er blitt dårligere, og at den såkalte nærpolitireformen ikke virker slik den skal.

Som en del av reformen ble Dalane-kommunene og Sirdal lagt inn under en felles driftsenhet for Sandnes, Jæren og Dalane med hovedkontor på Bryne. Lederen for denne driftsenheten er Siri Fisketjøn Indrebø. Hun bekrefter at bemanningen har gått ned i Dalane etter reformen fra 2016, men ser ikke at det er problematisk.

Det er knapt et yrke der det ikke er målinger, og i politiet måles alt, ikke minst responstid – fra melding innkommer til politiet er på plass. Publikum i Dalane skal være trygge på at kompetent politi er tilgjengelig når de trenger det, eller når noe inntreffer, understreker lederen for driftsenheten.

En må kunne forvente at politiet faktisk er i Egersund med minst en patrulje hver eneste fredag kveld, natt til lørdag, lørdag kveld og natt til søndag. – Jeg tror ikke folk i Dalane er klar over hvor dårlig politiberedskapen faktisk er, sa nevnte Urdal til DT nylig. Han satte ord på det, og vi deler hans bekymring og mener at hans overordnede bør lytte og ta signalene på alvor. Når politiet skal spare penger, går det ut over tilbudet etaten skal gi. Det virker jo logisk, dessverre.

Også i brannetaten er det høy temperatur etter at kommunedirektøren i Eigersund har lagt fram sitt forslag om å droppe døgnkasernert vakt hos brannvesenet. I dag er det åtte heltidsansatte i beredskapsavdelingen i Eigersund brann og redning. To av dem er i beredskap på brannstasjonen døgnet rundt, mens to deltidsansatte har hjemmevakt.

Nå foreslår kommunedirektøren at brannvesenet organiserer seg med et vaktlag på fem heltidsansatte som er på kontinuerlig vaktberedskap på brannstasjonen innenfor ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær arbeidstid skal beredskapen organiseres i et vaktlag bestående av deltidspersonell med kontinuerlig vaktberedskap hjemmefra.

Den nye ordningen vil trolig føre til at brannvesenet kommer seg ut senere når alarmen går. En beredskapsanalyse slår fast at den foreslåtte ordningen gir lengre utrykningstid enn i dag utenfor ordinær arbeidstid – det vil si to tredjedeler av døgnet. Dette gjelder også i helgene. Når det ikke er folk på stasjonen, må en nemlig plusse på den tida mannskapet vil bruke på å komme seg hjemmefra til stasjonen før de kan rykke ut.

Ved en brann er en avhengig av så raskt responstid som mulig, og her vil vi virkelig anbefale beslutningstakerne til å lytte ekstra til folk med erfaring, altså dem som jobber i etaten som vet alt om hva responstid betyr. De tillitsvalgte i brannvesenet i Egersund mener også at det mangler en skikkelig analyse, noe kommunen strengt tatt er enig i. Da er det ikke noe å lure på: Lag denne analysen først, så får en finne ut om det skal være døgnkasernert vakt eller ikke. Gjør hjemmeleksa først.