Egersund by feirer 225 år som by, og i Sogndalstrand er det samme tall som feires. Men eldst er Egersund kirke, som smeller til med 400-årsfeiring. Så hvis du ikke har planene klare for helgen, kan du få med deg ikke mindre enn tre gedigne bursdagsfeiringer. Og før vi glemmer det: Gratulerer så mye med dagen(e) hver og en – håper det blir en feiring som kommer til å bli husket.

Det er en mer og mer moderne by som skal feire seg selv. Det er en by som etter hvert har fulgt bedre og bedre med i utviklingen, og som ikke bare lever på gamle bragder og minner fra tider folk flest knapt har et forhold til. Og slik må det være. Vi skal aldri glemme det som har vært, men for å henge med i utviklingen, må vi være villige til å bli med på den nødvendige endringen som hele tiden skjer.

Det går styggfort, vil mange si. Og det er nok riktig, men skal byen og utviklingen av byen fortsette i riktig spor, må man henge med. Byen må gjøres mer og mer attraktiv, og mye har blitt gjort de seneste årene for nettopp å sørge for enda mer trivsel i Egersund – selve hjertet i Dalane. (Sorry, Arvid Mæland, men Lauperak er ikke verdens navle ... Ennå!)

Egersund by er relativt tett befolket på et forholdsvis kompakt område. Veien til viktig industrivirksomhet er ikke lang, og på en varm sommerdag med en (u) heldig vindretning kan vi fortsatt kjenne lukta av det som har gjort Egersund til en meget viktig by innenfor fiskeindustrien. Solide selskaper gjør seg bemerket, og eigersunderne har virkelig grunn til å være stolte over at denne industrien – og andre nyskapende næringer, som er helt avgjørende for kommunens vekst. Den bidrar til solide skatteinntekter og ikke så rent få arbeidsplasser.

Fayansen er historie, men historien tas godt vare på. Det gjør også annen viktig del av Egersunds historie, noe vi ikke minst kan takke Dalane Folkemuseum for Tidligere historie er godt ivaretatt, og vi håper at også de neste 225 årene blir grundig dokumentert – på en eller annen teknologisk måte som vi akkurat nå ikke aner noe om. Men om 225 år får de som lever, se!

Kommunene i vårt distrikt er utkantkommuner, og vi må bare erkjenne at vi bor i utkanten. For at våre kommuner skal tiltrekke seg nye innbyggere eller få de yngre innbyggerne til å bli værende her, må det være attraktivt å bo her. Attraktive arbeidsplasser må det alltid være, det må være et kulturtilbud som ikke bare er for «gamlisene» – og vi må ha et utdanningstilbud som fenger. Der har Egersund mye å gå på, og vi tror det ville vært en ytterligere styrke dersom det ble jobbet enda mer med å få en type desentralisert utdanning til byen.

Fredag og lørdag inviteres det til storstilt feiring av byjubileet. Hvorfor åpningen av det nyoppussede Torget ikke er en del av markeringen, er for oss en gåte, men det skal vi ikke lage noe stort nummer av. Vi håper på godt vær og godt frammøte, og takker alle dem som bidrar til denne byfesten, som forhåpentlig blir en strålende start på sommeren.

I Sokndal skal Sokndalsdagene arrangeres, og bortsett fra at Egersund la byjubileet til samme helg, regner vi med en solid folkevandring også til Haua og Sogndalstrand de neste dagene. Programmet er som alltid bredt – fra brukskunst til Vassendgutane. Et større spenn finnes knapt, men det betyr at det blir noe til alle. Eller som komikeren Kristian Valen ville ha sagt: Alle skal få!

Høydepunklet blir nok søndag, da Sogndalstrand skal markere 225 år som handelssted. I oppslagsverk leser vi at Sogndalstrand er et gammelt ladested fra seilskutetiden med en lang historie. Allerede i 1660 årene ble Sogndalstrand nevnt som et av de betydeligste handelsstedene i landet. Ladested var et tettsted, hvor borgerne hadde privilegium til å drive handel, vareinnførsel (lossing) og -utførsel (lading).

Vi skal ikke nevne stort mer av historien, men må berømme ildsjelene som har fått Sogndalstrand til å bli det stedet har blitt i dag. Det er intet mindre enn en perle, og vi forstår godt at tilreisende fra inn- og utland lar seg begeistre og sjarmere. Eli Laupstad Omdal og Jan Oddvar Omdal eier og driver Sogndalstrand Kulturhotell, og de to må få mye av æren for at stedet i dag framstår som en perle. Det er aktivitet innenfor flere områder; kunst, kultur og fritid. De to har sammen med gode medhjelpere og antakelig også Sokndal kommune lagt ned et utall timer for å skape attraktivitet i ødemarka. Ja, vi kan kalle Sogndalstrand dét. Et nydelig stykke ødemark. Måtte folk fra hele distriktet også strømme til Sokndal fredag, lørdag og søndag.

Egersund kirke er 400 år, og det blir en verdig markering i kirken søndag med påfølgende kirkekaffe på fayansemuseet etterpå. Kirken har i løpet av de seneste årene vært igjennom noen runder med oppussing og rehabilitering, og det er et staselig kirkebygg biskop Anne Lise Ådnøy inntar søndag formiddag, når hun deltar i jubileumsgudstjeneste. Dette er en kirke byen og innbyggerne kan være stolte av.

Det er vanskelig å se for seg hvordan det var for 400 år siden, men gudene (!) skal vite at det har skjedd mye innenfor kirken i løpet av disse årene. Mye stygt, vondt og diskriminerende. På et generelt grunnlag må vi kunne si at kirkens menneskeverd og respekt for alle mennesker – uansett kjønn, spesielt – har endret karakter.

Med noen få unntak, har også kirken klart å endre seg i takt med tiden, slik at respekt og forståelse også gjelder her, som i andre deler av samfunnet. Det skulle selvsagt bare mangle, men vi minner om at det fortsatt er prester som nekter å vie to personer av samme kjønn. Det må kirken slå ned på – da kan det gjerne bli fulle hus på hver eneste gudstjeneste. Kirken fortsetter å være et viktig samlingspunkt for troende og en arena for å engasjere seg i sosialt og veldedig arbeid. Kirken spiller en rolle i å tilby tjenester som dåp, bryllup og begravelser, samt å gi omsorg og støtte til lokalsamfunnet gjennom veldedige tiltak. Dette gjør at kirken fortsatt oppfattes som samlende.

Men nå skal det feires, og vi gratulerer også menigheten i Egersund med jubileet. Fortsett med å åpne kirken for alle, og vær den inkluderende folkekirken vi venter at kirken skal være. Vi tror på 400 nye, gode år.

Ha en god feiring, alle sammen – enten det blir i Egersund eller i Sokndal.