– Vi trenger ikke krisehjelp. Det er ikke sjau i bygda

Arild Refsland kjenner seg ikke igjen i Marit Liland Øverlands beskrivelse av at Ualand er ei splittet bygd på grunn av E39-saken.