Vil byggja slakteri og gardsbutikk

I løpet av to-tre år håper Georg-Fredrik Ueland at Nyyyt har både eige slakteri og gardsbutikk. Han ser føre seg eit slags besøkssenter.