Vil unngå at ny E39 blir utsatt

Trasévalget gjennom Dalane har lite å si for hvordan nye E39 går gjennom Gjesdal. Hvorfor er da Gjesdal med i kampen for R1 også her?