Torsdag køyrde eit vogntog rett forbi skiltet om kontroll på Krossmoen. Vogntoget blei henta inn, og føraren blei meld til politiet.

Elles tok kontrollørane tak i mangelfull sikring av last, gjenstandar som hindra sikt, feil merking av breidde og tørr svingskive.

Det blei skrive ut mangellappar for fire køyretøy, og éin førar må betala 3.000 i gebyr for manglande kjennemerke på køyretøyet.