Ber om statleg plan for Faurefjellet vindkraftverk

Utbyggjar Norsk Vind Faurefjellet trur ikkje Bjerkreim kommune vil snu når det gjeld vindkraft på Faurefjell. Derfor ber dei departementet om å få gå utanom kommunen, via ein statleg arealplan.