Detaljplanen for Faurefjellet vindkraftverk: Aksjonsgruppa meiner kommunen er sett på sidelinja

- Norsk Vind Energi har ikkje involvert kommunen i arbeidet med detaljplanen for Faurefjell vindkraftverk, påstår Marit Brevik, som dermed meiner at selskapet ikkje etterlever NVE sine krav.