Ekstra krane og fleire montørar får fart på installasjonsarbeidet i Bjerkreim vindpark

Framdrifta har ikkje vore så god som ønskeleg i arbeidet med å montera vindmøllene i Bjerkreim vindpark. Men nå er utsiktene lysare, synest utbyggjar Norsk Vind Energi.