Klagar på sjølvmotseiande Faure-vedtak

På vegner av Norsk Vind Faurefjellet har advokatfirmaet Schjødt AS klaga på Bjerkreim kommunestyre sitt vedtak om å omgjera dispensasjonsvedtaket som opnar for etablering av Faurefjellet vindkraftverk. I klagen heiter det blant anna at kommunestyrevedtaket er uklart og sjølvmotseiande.