Stod på sitt om Faurefjell

Formannskapsfleirtalet i Bjerkreim gjorde som rådmannen anbefalte og avviste Norsk Vind Faurefjellet sin klage på kommunestyrevedtaket om å seia nei til vindkraftutbygging på Faure.