Utbyggjar ønsker 12 vindmøller og meir effekt på Faurefjellet

NVE har fått oversendt detaljplanen som viser korleis Norsk Vind Energi ser føre seg det planlagde vindkraftverket på Faurefjellet. Dei ønsker seg 12 vindmøller à 6 megawatt, og vil derfor søkja om å få auka samla installert effekt frå 60 til 72 megawatt.