Vindkraft i Bjerkreim: Sei nei til dispensasjon for Faurefjellet!

Av