Det finnes sterke og gode argumenter for vindkraft

Egersund vindpark sett fra Borgafjellet.

Egersund vindpark sett fra Borgafjellet. Foto:

Av
DEL

MeningerHogne Hongset skriver i et innlegg mot vindkraft i Dalane Tidende 4. september at NVEs analyser av klimaeffekten av vindkraft «nesten bare er til å smile av» fordi de er «modellbaserte», «usikre og baserte på forutsetninger».

Hongset snur på hodet hva som kjennetegner en god analyse. Kraftsystemene i Europa er i sterk endring. Drevet av et kvotesystem som endelig begynner å virke, har kraftproduksjonen fra kull falt med nesten 20 prosent bare første halvdel av 2019. Til erstatning for kullkraften vinner fornybar kraft stadig fram og utgjør nesten 40 prosent av Europas kraftproduksjon. Vindkraft vil snart utgjøre den største delen av dette.

NVEs analyser viser at 10 Twh mer vindkraft i Norge vil kunne erstatte fossil kraftproduksjon i Europa tilsvarende rundt 5 millioner tonn CO2 årlig. Det tilsvarer rundt 10 prosent av Norge samlede utslipp.

Utviklingen med mer fornybar kraft og lavere utslipp vil holde fram. De politiske ambisjonene om lavere utslipp er klare. Dessuten er kostnadsutviklingen i seg selv i ferd med å gjøre fornybar kraft til det billigste alternativet.

Tempoet i utviklingen er selvsagt usikkert. Tempoet vil påvirkes både av den teknologiske utviklingen og av den økonomiske og politiske utviklingen i Europa i årene framover. En analyse blir ikke bedre eller mer troverdig av at man later som det ikke er tilfelle. Tvert imot blir en analyse svakere om man later som det ikke er usikkerhet om framtiden.

Siden vi aldri kan kjenne framtiden eksakt, må en analyse av framtiden nødvendigvis også basere seg på forutsetninger. Det er tegn på en skikkelig analyse at man er åpen og tydelig om de forutsetningene man gjør.

Hongset er også kritisk til at NVEs analyse er «modellbaserte». Men Europas kraftsystemer er svært kompliserte og sammensatte. Man trenger derfor et omfattende modellapparat for å forstå hvordan de virker, og forstå samspillet mellom dem. Alternativet til modellbaserte analyser er ikke bedre analyser, men synsing.

Oppsummert er de egenskapene som Hongset mener gjør NVEs arbeid mindre troverdig, tvert imot de egenskapene som gjør arbeidet mer troverdig.

Hogne Hongset beskriver seg selv som en engasjert vindkraftmotstander. NVEs rolle er ikke å delta i en debatt for eller mot vindkraft, men å analysere og å redegjøre for argumenter. Det finnes sterke og gode argumenter mot vindkraft de fleste steder. Men det finnes også sterke og gode argumenter for vindkraft. De to viktigste er trolig klima og rimeligere kraft til industri og husholdninger.

Artikkeltags