Ny energi AS venter med nytt prosjekt på Siragrunnen til etter valget

Ny Energi AS har bedt om at saken deres om Idun Vindpark blir trukket fra sakskartet til kommunestyret i Sokndal. - Det er ikke naturlig å gjøre noe mer med dette før etter kommunevalget, sier daglig leder Harald Dirdal.