Nå er det nå en gang slik at regelverket for utbygging er ute på høring, og derfor ikke vedtatt. Bjerkreim kommune har selv sendt høringssvar på regelverket og sagt at kommunen synes ikke forslaget er godt nok.

Da er det faktisk ikke mulig å si ja eller nei; uten å vite hva slags regelverk. Derfor må saken utsettes inntil dette først er avklart.

Men det er også viktig at de faktiske eierne til Iown Energy bak Trollåsen-utbyggingen forteller hvem de er. Slike opplysninger bør Bjerkreim kommune ha på bordet før noen som helst avtaler inngås.

Etter mitt syn taler alt for at denne saken utsettes inntil regelverket foreligger. Og konsekvensutredningen deretter kan starte.