Annonsørinnhold fra Egersund Næringspark Langholmen

Hva er dette?

Vil du bli en del av det ledende kompetansemiljøet innen offshore vind?

Kunne du tenke deg dette kontoret? Vi har ledige plasser for både små og store bedrifter.

Annonsørinnhold fra Egersund Næringspark Langholmen

- Selv om størsteparten av våre leietakere tilhører havvind, energi og miljøteknologi, så er alle typer bedrifter velkommen hos oss, men vi er veldig opptatt av en riktig leietaker mix som gir gode synergier og forretningsmuligheter for våre leietakere, sier Terje Jørgensen, daglig leder Egersund Næringspark Langholmen.

Hovedtyngden av leietakerne er bedrifter som jobber innen havvind, energi og miljøteknologi, eller aktører som kan tilby tjenester og teknologi til denne industrien. Denne delen av Næringsparken heter Egersund Energy Hub.

-

Reidar Lorentzen i Bouvet mener Langholmen har perfekt beliggenhet for utvikling av industrien innen havvind, energi og miljøteknologi.

Fornøyd leietaker

Bouvet er et av firmaene som har etablert seg med kontor i avdelingen Egersund Energy Hub på Langholmen. De jobber med digitalisering og endrer funksjoner i samfunnet. De er sammen med kunder i ferd med å utvikle et digitalt operasjonssenter som fanger opp symptomer før det trengs vedlikehold.

– Vi går foran og bygger fremtiden, og sammen med kunden bygger vi digitale løsninger. Vi har fokus på HMS og det grønne skiftet, og er med på endringene i oljebransjen hvor man overfører teknologien fra oljebransjen inn i andre yrker, forteller Reidar Lorentzen.

- Vi ønsker å effektivisere og sentralisere slik at man kan gjøre flere ting fra land. Vi har utviklet Lens by Bouvet og HoloLens som brukes i helsevesenet. Ved hjelp av VR briller kan lege og spesialister følge med på skjerm, fjerndiagnostisere og være behjelpelig i håndteringen av pasienter. Denne teknologien viderefører vi nå til havvind industrien.

Simulerte uhell i vindmølle

I vindmøller jobbes det alltid i par, fordi man da kan hjelpe hverandre hvis uhellet inntreffer.

– I regi av Egersund Energy Hub og spesielt SAFER, ble det simulert at en arbeider var blitt skadet på en vindmølle. Det ble opprettet kontakt med lege på fastlandet, slik at arbeideren fikk hjelp til å utføre nødvendig medisinsk førstehjelp. I dette arbeidet ble Hololens benyttet for å overføre bilder og film av skaden til lege/spesialist, samtidig som begge hender var fristilt til behandlingen. Olje- og energiminister Tina Bru fikk løsningen demonstrert i forbindelse med åpningen av Langholmen, og virket fornøyd med det hun så, sier Lorentzen.

Egersund Energy Hub

I Egersund Energy hub har en utviklet Norges fremste senter for trening, sertifisering, utdanning, utvikling og innovasjon innen on- og offshore vindkraft spesielt, og fornybar energi og miljøteknologi generelt. Energy Innovation drifter dette. Senteret vil også huse energioperatørutdanningen for drift og vedlikehold av vind- og vannturbiner gjennom Dalane videregående skole fra og med skoleåret 2021/2022. En utdanning som har vært operativ siden 2011, samt sannsynligvis en kommende planlagt teknisk fagskoleutdanning innen fornybar energi i tett samarbeid med Rogaland fylkeskommune.

Se bilder fra de flotte lokalene her:

Samarbeider med andre bedrifter

- Vi er nå i dialog med Energy Innovation, som også tilhører Energy Hub, om et sommerprosjekt for studenter som vi senere håper å ansette i Bouvet. Prosjektet handler om at avanserte fjernstyrte droner utstyrt med høyoppløselig kamera skal ta bilder av turbintårn, og kjenne igjen feil som rustangrep, antydning til sprekker eller lignende. Bildene blir deretter analysert av AI-baserte systemer som kjenner igjen de forskjellige feiltypene. Dette effektiviserer inspeksjonene, og fysiske besøk og stans av vindmøllene kan reduseres. De totale besparelsene vil være vesentlige. Langholmen har perfekt beliggenhet for utvikling av denne industrien, da det er plassert flere vindmøller i nærområdet, og planene er klare for utvikling av havvindrett uti havgapet her, forteller Lorentzen.

Skaper fremtiden sammen

Energy Hub gir store muligheter til gjensidig læring og utvikling av havvind teknologi.

– Vi er medlem av Norwegian Offshore Wind Cluster, som er et fellesskap av flere bedrifter som jobber med vindkraft. Gjennom dette medlemskapet fikk vi kontakt med Frank Emil Moen, som tipset oss om Energy Hub. Vi syntes det hørtes ut som et spennende konsept, og tenkte at vi kunne bidra med digitalisering innen dette feltet. Digitalisering står i hjertet av arbeidet, og er en viktig brikke som er nær kjernen og passer inn i totalen. De fleste selskapene som holder til her er orientert mot vind, og vi ønsker å være representert i fellesskapet. Det er viktig å være fysisk tilstede i miljøet og fange opp det som skjer. Her kan vi være synlige og delta i diskusjoner. Vi har mulighet til gjensidig læring, samtidig som vi kan utvikle løsninger og produkter i fellesskap, samt utarbeide felles søknader. Energy Hub er langt fremme innen vindkraft teknologien, og det er spennende for oss å være en del av dette, samtidig som vi kan være en aktiv digitaliseringspartner. Jeg reiser fra Stavanger to tre dager i uken, fordi jeg mener det er viktig å være fysisk tilstede i dette miljøet. Jeg bruker en time med bil, men det er ingen problem da jeg tar alle telefonmøter via handsfree mens jeg kjører. Det er en ideell utnyttelse av turen, sier Lorentzen.

Egersund Næringspark Langholmen

Egersund Næringspark Langholmen tilbyr;

  • 8800 kvm kontorplass, verksted, lager og dyptvannskai.
  • Utleie av kantine og takterrasse med panoramautsikt over sjøen.
  • Høy standard og lavt energiforbruk.
  • Energieffektivt.
  • Smart ventilasjonsstyring.
  • God kollektivdekning, og god veiforbindelse til Egersund.
  • God parkeringsdekning, også med elbilparkering og sykkelparkering.
  • Innbydende resepsjonsområde og co-workingområde.

Lettvint å ta toget

Det er bare 12 minutters spasertur fra jernbanestasjonen til Langholmen. Det er fullt mulig å bo i Stavanger og ta toget til Langholmen på jobb. En av dem som tar toget fra Stavanger er, Viktor Ramon Szamosvari, som jobber som teknisk leder for Espeland Energi AS.

– Jeg synes fellesskapet på Langholmen er hyggelig, fremtidsorientert og inspirerende. Selv om jeg bor i Stavanger, så er jeg veldig fornøyd med beliggenheten. Som tidligere Londonboer er jeg vant til en reisetid på halvannen time hver vei, og togturen fra Stavanger til Langholmen tar et kvarter mindre enn jeg er vant til. Jeg liker å ta toget tidlig om morgenen, for da er det færre folk. Å ta tog er miljøvennlig, samtidig som det for meg er en fin måte å lære språket på, forteller Szamosvari.

Fortsatt ledig plass

Egersund Næringspark Langholmen kan tilby 8.800 kvm med flotte kontorfasiliteter. Over 50 prosent av fasilitetene i første byggetrinn som stod ferdig høsten 2020 er allerede utleid, men ytterligere ca. 10.500 kvm i 3 mulige bygg til lager, verksted og kontor er planlagt.

– Vi tilbyr gode og fleksible løsninger. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser for leie, fleksibilitet og hvor leietaker selv får definere arealet etter egne behov. Leiepris vil kunne påvirkes av varighet på avtale, størrelse på, og utforming av areal. Langholmen har gode parkeringsmuligheter, busstopp rett ved siden av bygget, el ladere og er i prosess for å få etablert bysykkelparkering foran hovedinngang, forteller daglig leder, Terje Jørgensen.

Terje Jørgensen er daglig leder ved Egersund Næringspark Langholmen.

Firmaer som leier i dag i Egersund Næringspark Langholmen: 

Energy Innovation – leverer kurs/sertifisering både HMS/teknisk, droneinspeksjon, testfasiliteter gjennom Sustainable Energy Catapult og leveranse av innovasjonstjenester. Er sentral i klyngeledelsen i Norwegian Offshore Wind Cluster. 

Espeland Energi - tilbyr Bladinspeksjon, Bladreparasjon, Inspeksjon, metodeutvikling, Drifts- og vedlikeholdstjenester for både on- og offshore vind industri.  

SRI Services - har høy kompetanse og erfaring med spesial betong for fundamenter til vindturbiner. Leverer tjenester gjennom hele vindparkens levetid, både på land og offshore.  

Vertikal Service - leverer flerfaglige tjenester og utstyr innen inspeksjon, reparasjon og vedlikehold i kombinasjon med tilkomstteknikk innen vind - og vannkraft produksjon og olje&gass.  

Can – fagutførelse kombinert med tilkomstteknikk. Ingeniører innen områdene inspeksjon, vedlikehold og modifikasjon og engineering, sammen med fagutdannede operatører.  

Norsk Vind - Er en betydelig utvikler av vindparker og prosjekt. Eier og driver flere vindparker lokalt i regionen og landet forøvrig.  

Siemens Gamesa Renewable Energy – En av de største leverandørene av vindturbiner globalt til både on- og offshore markedet. Er leverandør av og drifter vindmøllene i lokale parker.  

Norge Mining - Driver hensynsfull gruvedrift gjennom henting og utvikling av verdifulle mineraler som vanadium, fosfater og titan, ved hjelp av moderne og sensitive gruvedriftsmetoder.  

Bouvet - ledende skandinavisk konsulentselskap som ønsker å ta del i utvikling av data- og teknologitjenester innen vindkraftbransjen på land og til havs.  

Egersund Næring og Havn - er kommunens kontaktledd til næringslivet og støttespiller for både etablerte og oppstartsbedrifter.  

Dalane Videregående skole – tilbyr Norges eneste utdanning for vindteknikere, gjennom energioperatørutdanningen for drift og vedlikehold av vind- og vannturbiner.  

Espeland AS - som er et entreprenørfirma med spesialkompetanse innen betong.  

Reklamehuset Fuglseth - som leverer reklame og profileringsartikler og -tjenester.  

Validé Dalane - som er en regional næringsutviklingsaktør som hjelper gründere, oppstarts- og vekstbedrifter.  

PSIT Software – utvikler og leverer detenkle, rimelige og fleksible ERP systemet ProdSys for SMB markedet.  

Nodland Vulkeservice - som driver med salg, service og vedlikehold av transportbånd.  

MindUp - som består av konsulenter med erfaring fra leiing og organisasjonsutvikling. En er også i avsluttende forhandlinger med andre spennende leietakere, så de attraktive lokalene fylles raskt.

Opplæringskontor for Industrifag i Rogaland (OFIR) – Norges største opplæringskontor som er et samarbeidsorgan mellom bedrifter som sammen påtar seg opplæringsansvar for lærlinger innen industrifag.

Vil du ha mer informasjon? Se mer på:
www.enpark.no/langholmen
www.egersundenergyhub.no

Del artikkelen på Facebook