- Viss me liker kvarandre mens dei er utplasserte her, får dei lærekontrakt

Steinar Rinden (20) er den 22. fagutdanna tømraren Bjerkreim Trelast har "produsert" sidan 2000. To nye er på gang.