Skjerper kravene til tunge kjøretøy

Av

Det innføres flere kontroller, sterkere krav til vinterdekk for tunge køyretøy, samt økede gebyrsatser for brudd på kravene til vinterutrusting.