Thaimassørane Wannaporn «Anong» Jacobsen og Wasana Maothung har kjent kvarandre lenge. Då Anong fekk helseproblem i fjor haust, bad ho Wasana om hjelp. Wasana kom frå Stavanger for å massera kundane som hadde bestilt time den dagen Anong fekk time til operasjon – og i tida som følgde.

Anong ønskjer å koma tilbake i jobb, men ho har innsett at det blir for krevjande for henne å driva salongen vidare. Derfor har ho bede venninna Wasana om å ta over. Ho veit at Wasana er flink, og ho vil gjerne at kundane hennar i Egersund ikkje skal mista tilbodet dei har hatt sidan 2016.

Liker byen

Wasana Maothung driv òg ein massasjesalong på Mariero i Stavanger. Først tenkte ho at ho kunne vera halvparten av tida der og halvparten av tida i Egersund. Men det har enda opp med at ho er mest i Egersund.

– Då eg kom hit, så likte eg byen og folka her godt. Folk er så greie og takknemlege, seier ho.

I Egersund opplever ho aldri at nokon klagar viss dei ikkje kan få time akkurat når dei hadde tenkt. I staden spør dei høfleg om når ho har noko ledig og er fornøgde når dei går ut igjen.

For tida bur ho i lag med søstera si og mannen hennar i Stavanger, men ho ser ikkje vekk frå at ho kjem til å flytta til Egersund etter kvart.

Lærer stadig noko nytt

Wasana Maothung tok det første kurset i thaimassasje i 2001. Då hadde mora hennar fått slag, og ho tok kurset for å kunna massera henne.

Men ho fekk lyst å læra meir, og opp gjennom åra har ho skaffa seg ei rekkje sertifikat. Nå har ho hatt massasje som levebrød i 20 år, og ho er rett som det er heime i Thailand for læra seg nye teknikkar.

– Eg blir aldri lei av å læra, seier ho.

Å kunna ulike teknikkar innan thaimassasje, er spesielt viktig når det viser seg at kundane har vondtar som viser seg å vera utfordrande å få has på.

– Viss kunden ikkje blir betre etter den første behandlinga, prøver eg med ein annan teknikk neste gong. Etter tre behandlingar blir 99 prosent av dei eg behandlar, betre, seier ho.

God lyttar

Wasana Maothung erfarer at stressa kundar med vonde kontornakkar eller andre muskulære problem set pris på at ho lyttar når dei fortel om det dei strir med. Nokon gonger er det sjefen som masar. Andre gonger er det problem på heimebane som tærer mest. Nokon er einsame og treng nokon å snakka med.

Ho fortel at ho legg hjartet sitt i kvar einaste behandling. Ho veit at jungeltelegrafen er uvurderleg. Når ein kunde er fornøgd, spreier ryktet seg, veit ho.

Facebook-sida blei hacka

For tida er ho litt uroleg for ryktet salongen har. Før jul måtte ho reisa heim til Thailand fordi mora hennar døydde. Omtrent samtidig var det nokon som hacka Facebook-sida til salongen. Det blei lagt inn bilete der det kunne verka som om salongen var av det lugubre slaget.

Wasana Maothung synest det er frykteleg leit, det som har kome fram i media om hallikverksemd og menneskehandel i norske thaimassasjesalongar. Å ta avstand frå denne typen verksemd er viktig for henne, understrekar ho.

Men at nokon har spurt etter andre tenester enn massasje, har saktens førekome. Ho har lært seg ein måte å takla det på. Ho avviser på ein høfleg, men bestemt måte.

På døra til salongen heng ennå presiseringa som forgjengaren hennar såg seg nøydd til å hengja opp. Her står det at Dalane Thaimassasje er ein seriøs massasjesalong som bare tilbyr den typen massasje som står på menyen.