Zonta Club of Egersund og Omegn skal igjen kåra årets kvinne, og foreininga ønskjer om å bli tipsa om kvinner som gjer eit idealistisk arbeid for andre - enkeltpersonar eller foreiningar.

Det kan vera snakk om rein omsorg for folk som treng det, frivillig arbeid innan kultur eller frivillig arbeid for ungar.

Innsatsen må vera upolitisk, og ikkje vera inntektsbringande eller til nytte for kvinna sjølv.

Zonta ser spesielt etter kvinner som evnar å inspirera andre, som har ei evne til å formidla vidare det dei brenn for og som har vist at dei kan reisa seg etter å ha erfart motgang.

Prisen kan gå til enkeltpersonar eller grupper. Kandidatane må koma frå Bjerkreim, Eigersund, Sokndal, Sandnes eller Sirdal.

Fristen for å tipsa om kandidatar, er sett til 15. januar. Årets kvinne blir kåra på kvinnedagen 8. mars.