8. mars kvart år pleier Egersund og Omegn Zontaklubb kåra årets kvinne. Kvinna som blir valt, får heider og ære, eit kunstverk av kunstnaren Kari Agner og 5.000 kroner.

Ser etter ein inspirator

Zontaklubben ber nå om tips om kvinner som kan vera verdige kandidatar. Klubben vil ha tips om kvinner frå Eigersund, Bjerkreim, Sokndal, Sirdal eller Sandnes, som driv med kvinnerelatert, upolitisk og ulønna arbeid – til gagn for andre enn seg sjølv.

Det kan vera idealistisk arbeid, frivillig omsorg, eller upolitisk arbeid som set viktige verdiar i fokus. Dei kan verka innan kulturlivet eller i det frivillige organisasjonslivet.

Zontaklubben ser spesielt etter kvinner som har evna til å inspirera andre, er flinke formidlarar – og gjerne kvinner som har reist seg etter å ha erfart skuggesidene av livet.

Enkeltpersonar og grupper

Fjorårets kvinne blei Gunn Iren Hegdal, engasjert trenar for friidrettsdamene i Bjerkreim. Egersund Sanitetsforeining blei tildelt heideren i 2021 – for det mangfaldige arbeidet foreininga gjer i teneste for det gode.

I 2020 blei Marit Irene Berge frå Tonstad årets kvinne. Ho har i alle år vore ein god hjelpar for folk, både som lege og som medmenneske.

Både enkeltpersonar og grupper kan få prisen, understrekar Signe Lorentzen i Egersund og Omegn Zontaklubb. Ho vil gjerne ha tips på e-post til signe. [email protected]